Koti

Ympäristö

Kysymykset & Vastaukset

K: Mistä johtuu, että Scandinavian Business Seating ei käytä eurooppalaista “Flower” ympäristömerkkiä (Ecolabel)?

V: Ecolabelilla on laaja valikoima tuotteita, jotka on sertifioitu mutta niihin ei kuulu työtuolit kokonaisuudessaan. Merkin sertifioinnit koskevat vain puun ja tekstiilin käyttöä huonekaluissa. Jotkut yritykset maksavat suuria summia sertifioidakseen tuotteensa, jotta ne saisivat Ecolabelin ympäristömerkin, vaikka ainoa ympäristöteko olisi ympäristöystävällisen paperin käyttö tulostimessa. Kun he ovat saaneet ympäristömerkin, he voivat ylpeänä laittaa sen näkyviin nettisivuilleen teeskennellen, että se koskee myös heidän kaikkia tuotteitaan. Tätä ilmiötä kutsutaan ”viherpesuksi” ja sen tarkoitus on pettää kuluttajia. Me olemme päättäneet olla avoimia kaikille liiketoiminnan alueilla, sillä ne kaikki vaikuttavat ympäristöön.
 

K: Mitä sertifikaatteja Scandinavian Business Seatingin tuotteilla on?


Kaikki mallit: 14025 EPD, GREENGUARD

HÅG Futu
HÅG Futu on saanut Norjan “Design Council’s Sustainability Design”-palkinnon kategoriassa, johon kuuluu tuotteen tai ratkaisun kehittäminen, jolla on merkittäviä ympäristöominaisuuksia elinkaaren näkökulmasta.

HÅG Capisco
The Nordic “Swan” Ecolabel: HÅG Capisco on 95% kierrätettävä ja 43% sen osista on peräisin kierrätetyistä materiaaleista.
 

K: Mikäli teillä on tuotteita, jotka ylittävät kansalliset sertifioinnin kriteerit, miksi ette yksinkertaisesti turvaa jokaista sertifikaattia?

V: (kaikki tuotteet)
Meidän mielestämme on tärkeää keskittyä suurimpiin kansainvälisiin sertifikaatteihin. Sertifiointisysteemejä on niin monenlaisia ja osassa ilmenee päällekkäisyyksiä. Meidän 5/3 periaatteemme kattaa kaikki kansainväliset osa-alueet, joten haluamme pitää sertifioinnin yksinkertaisen selkeänä.

K: Mikä on Greenguard Indoor Air Quality -sertifikaatti?

V: Greenguard Environmental Institute (GEI) perustettiin vuonna 2001 tehtävänään parantaa ihmisten terveyden- ja elämänlaatua panostamalla sisäilman laatuun ja vähentämällä ihmisten suoraa kontaktia kemikaaleihin ja muihin saastuttajiin. Greenguard Indoor Air Quality –sertifiointiohjelma antaa takeet siitä, että toimistokäyttöön tarkoitetut tuotteet eivät ylitä kemikaalipäästörajoja vaan edistävät luomaan puhtaampia sisätiloja. Tuotteet on testattu riippumattomissa laboratorioissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja muiden yksittäisten aineiden kuten formaldehydin osalta. Lue lisää tästä.

K: Tuotteenne väitetään ylittävän kehdosta kehtoon -standardit. Miksi teillä ei siitä huolimatta ole tätä sertifikaattia?

V: Sertifikaattiin kuuluu kolme osa-aluetta:

  1. Materiaalien kemikaalit
    – Mitä kemikaaleja materiaaleissa on käytetty? Miten ne ovat määritelty? Ovatko ne mahdollisimman turvalliset?
  2. Purkaminen
    – Voiko tuotteen purkaa sen elinkaaren lopussa? Voiko sen kierrättää?
  3. Kierrätettävyys
    – Onko tuotteessa käytetty kierrätettyjä materiaaleja?

Nämä kaikki ovat kaksi viidestä painopistealueestamme kun ajattelemme paremman ympäristön puolesta. Se mitä tähän sertifikaattiin ei kuulu on kuljetuksesta ja prosessoinnista koituvat energiakustannukset. Me ylitämme kehdosta kehtoon –standardit, koska me otamme huomioon myös nämä seikat.
 

K: EPD? Miksi te käytätte tätä tuntematonta sertifikaattia?

V: Me uskomme, että ISO 14025-EPD tulee olemaan yksi tärkeimmistä työkaluista, joilla voi verrata tuotteiden ympäristöystävällisyyttä. On hyvin hyödyllistä, että tuotteen vaikutuksia ympäristöön voi seurata ja se auttaa tekemään maailmasta paremman paikan istua. HÅG oli ensimmäinen valmistaja maailmassa, jolla oli ympäristöselosteet kaikille tuotteilleen vuonna 2004.


K: Onko eri sertifikaatit mahdollista laittaa paremmuusjärjestykseen?

V: Ei mutta kun tutkii tarkkaan jokaisen sertifikaatin vaatimukset, on helppo nähdä niiden ympäristöajattelun näkökulmat.


K: Onko yrityksen ympäristöystävällisyyttä mahdollista mitata näiden sertifikaattien pohjalta?

V: Kyllä, me uskomme, että yrityksen vaikutusta ympäristöön on mahdollista mitata sertifikaattien pohjalta ja eri vaatimusten pohjalta, joka taas helpottaa tuotteen valintaa. Toimintamme on haluttu tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi, joka osoittaa että pidämme kiinni vaatimuksistamme eikä meillä ole mitään salattavaa. Yritykset, joilla on salaisuuksia usein peittävät ne.